photo photo photo photo photo
(+84) 983 397 189   longvanphatgroup@gmail.com
Banner 1
banner bé 2
Banner 1
Banner 3

Lĩnh vực kinh doanh

-        Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật

-        Hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp

-        Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

-        Cho thuê nhà xưởng, văn phòng làm việc

-        Cho thuê tài chính

-        Cho thuê xe có động cơ

-        Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

-        Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

-        Cung ứng và quản lý nguồn lao động

-        Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp

Đối tác khách hàng

Hotline: 0905341463