photo photo photo photo photo
(+84) 983 397 189   longvanphatgroup@gmail.com
Banner 1
banner bé 2
Banner 1
Banner 3

Điều kiện tự nhiên

2018-07-22 00:00:00

1. Điều kiện khí hậu: Khu Nhà xưởng, Nhà văn phòng cho thuê của tập đoàn Long Vạn Phát chịu ảnh hưởng khí hậu chung của tỉnh Bình Định, nằm trong vùng khí hậu Nam Trung bộ. Mùa đông ít lạnh, không có nhiệt độ quá thấp, mùa hạ nhiều nắng, nhiệt độ trung bình năm khoảng 26,6C;

1. Điều kiện khí hậu:

Khu Nhà xưởng, Nhà văn phòng cho thuê Long Vạn Phátchịu ảnh hưởng khí hậu chung của tỉnh Bình Định, nằm trong vùng khí hậu Nam Trung bộ. Mùa đông ít lạnh, không có nhiệt độ quá thấp, mùa hạ nhiều nắng, nhiệt độ trung bình năm khoảng 26,60 C;

  • Mưa:

Lượng mưa trung bình hàng năm 2.409,9 mm, các tháng có lượng mưa lớn nhất trong năm: tháng 10,11,12, lượng mưa trung bình 326,8-966,1 mm/tháng. Vào các tháng ít mưa (tháng 3,4,5,6), lượng mưa trung bình 8-49,7 mm/tháng.

  • Độ ẩm:

Độ ẩm Trung bình mỗi năm là 80%, ba tháng mùa hạ (6,7,8) có độ ẩm thấp nhất trong năm. Độ ẩm trung bình cao 80-87% vào các tháng 3,4,5,10,11,12.

  • Gió, bão:

Mùa Đông thịnh hành gió Tây Bắc đến Bắc. Mùa hạ hướng gió Đông đến Đông Nam, nhưng chiếm ưu thế trong nửa đầu mùa hạ là hướng Tây đến Tây Bắc. Vận tốc gió trung bình năm 2,5 m/s. Mùa mưa bão thường tập trung từ tháng 9 đến tháng 11 trong đó tháng 10 là tháng nhiều bão nhất.

Các cơn bão đổ bộ vào thường gây mưa lớn và gió mạnh, lượng mưa có thể đạt 300-400 mm/ ngày.

  • Khả năng bốc hơi:

Tổng lượng bốc hơi cả năm là 1.513,5 mm. Khả năng bốc hơi không đồng đều cho mọi thời gian trong năm. Lượng bốc hơi cao nhất là từ 130-145 mm (tháng 6,7,8). Lượng bốc hơi thấp nhất là từ 54-88 mm (tháng 11,12,4,5).

2. Thủyvăn, hải văn

  • Thủy triều:

Trong một tháng có 19-22 ngày nhật triều. Biên độ nhật triều từ 1,2-2,2m. Mùa mưa trùng với biên độ triều cường, có thể gây ra sự chênh lệch từ 0,4-0,6 m.

  • Dòng chảy:

Vào mùa khô (tháng 1-8) hệ thống dòng chảy do quá trình truyền triều quyết định. Còn vào tháng (9-12) dòng chảy từ nước sông đổ vào đầm.

3. Địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa chấn

  • Phần đát nền (GsyKDdc2):

Phân bổ diện nhỏ khoảng 15 km2, khối được khống chế bỡi các đứt quãng ĐB-TN, TB-ĐN và á kinh tuyến, thành phần thạch học gồm Granit, Granosyenit biotit hạt và đến thô. Thành phần khoáng vật gồm plagiocla, feslpat kali, thạch anh, biotit, hocblend. Sức chịu tải của đất nền khoảng 20 tấn/m2.

  • Lớp phủ đệ tứ Q:

-    Thành tạo tàn tích (eQ): là sản phẩm phong hóa của đá Granit tạo ra đới eluvi đặc thù với thành phần sét pha, sét pha chứa dặm sạn, đất cuội lấp nhét sét pha.

-    Thành tạo sườn tích (dQ): là sản phẩm phong hóa của đá Granit đã bị dịch chuyển phân bổ trên sườn dốc. Thành phần chủ yếu là cát pha, sét pha, cuội sạn sỏi.

-    Thành tạo trầm tích có nguồn gốc sông biển hỗn hợp (amQ2 2-3) tuổi Holagen giữa và muộn phân bổ hạn chế ở các cửa sông. tại đây cử sông mở rộng hình thái các bãi bồi thấp, doi cát với thành phần chủ yếu là cát có lẫn ít bột, sét.

Đối tác khách hàng

Hotline: 0905341463