Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ LONG VẠN PHÁT
  • Địa chỉ: Lô B2.01 + B2.02 Khu Công Nghiệp Nhơn Hội, Khu A, Khu Kinh Tế Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam
  • Điện thoại: 0905341463; 0905022337
  • Email
  • Admin: general.longvanphat@gmail.com
  • Phong Kinh Doanh: kinhdoanh.longvanphat@gmail.com 
  • Phong Ky thuat: kythuat.longvanphat@gmail.com 
  • Phong nhan su: nhansu.longvanphat@gmail.com 
  • Phong ke toan: ketoan.longvanphat@gmail.com
  • Tuyen dung : tuyendunghr.lvp@gmail.com

Điền các thông tin để chúng tôi liên hệ với bạn !