Offering reasonable, competitive prcie, flexible payment term Hotline: 0983 397 189 - 0982 005 650
COOPERATION - SHARE - SUCCESS

Long Van Phat Production investment and service corporation

Telephone: 0983 397 189 - 0982 005 650
Email: longvanphatgroup@gmail.com - vohoanglonghuong@gmail.com
Fanpage: Nhà xưởng cho thuê Long Vạn Phát

Address: Lots B2.01 + B2.02, Nhon Hoi Industrial Park - Park A, Nhon Hoi Economic Zone, Nhon Hoi Commune, Quy Nhon City, Binh Dinh Province

Ready-built factory for rent

Nhà xưởng xây sẵn cho thuê
Giúp doanh nghiệp tối ưu được thời gian Quá trình tìm kiếm vị trí phù hợp để thuê đất, các thủ tục pháp lý khác nhau tại địa phương, cộng...
Nhà xưởng xây sẵn cho thuê
In this fast-developing economy, choosing the right location to set up a business and a manufacturing factory is not an easy decision. Enterprises will have to spend a lot of...
Cho thuê nhà xưởng tại KKT Nhơn Hội
Long Van Phat Service Investment & Production Joint Stock Company is the investor of already-built factories and offices for lease project in Nhon Hoi Economic Zone, Quy Nhon City, Binh...
Details of ready-built factories for rent in Long Van Phat
There are 4 factories with the minimum area from 2,000sqm to 10,000sqm. These factories are designed and built with full amenities to meet all requirements of investors for the “automatic...
0905 341 463
Scroll to Top