Offering reasonable, competitive prcie, flexible payment term Hotline: 0983 397 189 - 0982 005 650
COOPERATION - SHARE - SUCCESS

Long Van Phat Production investment and service corporation

Telephone: 0983 397 189 - 0982 005 650
Email: longvanphatgroup@gmail.com - vohoanglonghuong@gmail.com
Fanpage: Nhà xưởng cho thuê Long Vạn Phát

Address: Lots B2.01 + B2.02, Nhon Hoi Industrial Park - Park A, Nhon Hoi Economic Zone, Nhon Hoi Commune, Quy Nhon City, Binh Dinh Province

Support Services

1. Thủ tục thành lập doanh nghiệp.

2. Thủ tục xin phép xây dựng.

3. Thủ tục xin phép đánh giá tác động môi trường.

4. Lập dự án đầu tư.

0905 341 463
Scroll to Top